Основната мисия на cектор „Клинична лаборатория” в МЦРМ „Радост” е да осигури на нашите пациенти високо качество на изследване и обслужване, прецизност и достъпност на информацията. В рамките на нашата компетентност ще отговорим на въпроси, свързани с провеждането и приложението на фундаментални и специфични лабораторни изследвания. Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високо качество на провежданите изследвания посредством високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и получаването на резултатите. Убедени сме, че сектор „Клинична лаборатория” в МЦРМ „Радост” ще удовлетвори във висша степен Вашите изисквания за прецизно и качествено професионално изследване. Ние извършваме качествени и количествени лабораторни изследвания в следните области:

За максимално улеснение на нашите пациенти предлагаме възможности за проверка и получаване на резултатите:

  • На място в МЦРМ „Радост” гр. Варна – сектор „Клинична лаборатория” или при лекаря, назначил съответните изследвания
  • Получаване на резултатите по e-mail или традиционната поща
  • Директно в страницата на МЦРМ „Радост” с уникално ID и парола

Нашите приоритети са:

  • Подържане на висококвалифициран екип от професионалисти, модерно технологично оборудване, коректни и прецизни резултати;
  • Подържане и закупуване на модерно и качествено оборудване в съответствие с европейските и световни стандарти;
  • Въведените външен и вътрешен контрол на качеството гарантират точност и коректност на резултатите от изследванията;
  • Всички тестове подлежат на проверка от нашия екип съобразно стандартни оперативни процедури в съответствие с приетите вътрешни стандарти.