МЦРМ „Радост” е най-новият и модерен център в областта на репродуктивната медицина в България. Със своя изключителен екип от професионалисти, напълно иновативна апаратура в областта както на акушерството и гинекологията, така и на асистираните репродуктивни технологии, МЦРМ „Радост” въвежда върхово ниво на репродуктивната медицина в България. Медицинският център разполага с ултрамодерна база и комфортна обстановка. МЦРМ „Радост” се асоциира с прилагането на най-новите методи в грижата за своите пациенти. Ние ви осигуряваме:


  • Цялостна диагностика и терапия при наличие на инфертилитет както при жената, така и при мъжа
  • Високи стандарти на работа и професионализъм
  • Индивидуален подход
  • Гъвкавост и бързина при изпълнение на лечебните процедури и манипулации
  • Комфорт и дискретност

Ние знаем, че всички процедури при инфертилитет в семейството могат да бъдат стресиращи, поради което за нас е важно да удовлетворим вашите нужди и да отговорим на вашите въпроси. МЦРМ „Радост” работи с екип от висококвалифицирани специалисти в редица области, което е гарант за постигането на положителни резултати.